ASTAŞ HOLDİNG
Müzik  İnsan Kaynakları  |  İletişim   EN
MO ve LEED Sistemi

MANDARIN ORIENTAL BODRUM VE LEED SİSTEMİ

MANDARIN ORIENTAL BODRUM , LEED New Construction kategorisinde ALTIN seviyesinde sertifika hedeflemektedir. Bu kapsamda birçok çevre ve insan dostu özellik proje tasarımına ve inşaatına entegre edilmiştir.

LEED Sistemi kapsamında MANDARIN ORIENTAL BODRUM  projesinde uygulanan öngörülen sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şunlardır;

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ VE LOKASYON

•    MANDARIN ORIENTAL BODRUM  sağlıklı ve ekolojik bir çalışma ve konaklama çevresi oluşturma prensibiyle ele alınmıştır.

•    Yerleşke içerisinde bitkilendirme bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun türlerde yapılmıştır. Bitkisel peyzaj kararları bölgenin yeşil bütünlüğü göz önünde bulundurularak alınmıştır ve güneş/rüzgar etkilerine ayrıca önem verilmiştir. Mevcut ağaçların korunması esas alınmıştır.

•    Karbon   emisyonlarının   düşürülmesi   hedeflenirken,   otel   çalışanlarının   toplu   taşımayı kullanabilmesi için otobüs ve dolmuş duraklarına ulaşımı sağlayan servis araçları  sağlanarak, toplu taşıma teşvik edilmiştir.

•    Yerleşke  içine  bisiklet  yolları  yerleştirilerek,  bisiklet  kullanımını  artırmak  ve  bireysel  araç kullanımını azaltmak hedeflenmiştir. Çalışanlar için korunaklı bisiklet parkları, bina girişlerine yakın mesafelere konumlandırılmıştır.

•    Otoparklara elektrikli araçlar için elektrik şarj istasyonları yerleştirerek elektrikli araç kullanımı

için alt yapı sağlanmıştır.

•    Bina arazisinde ve  çatılarda geçirgen ve açık renkli kaplama tipleri ile yeşil çatılar tercih edilerek, ısı adası etkisinin azaltılması hedeflenmiştir.

SU VERİMLİLİĞİ

•    Binada peyzaj tasarımında mümkün olduğunca o bölgenin iklimine uygun, az su tüketen bitki tipleri tercih edilmiş ve şebeke suyunu hiç kullanmadan yalnızca deniz suyunun arıtılmasıyla elde edilen tatlı su peyzaj sulamasında kullanılmaktadır.

•    Peyzaj sulamasının yanında, deniz suyu arıtılarak otelin tüm su ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca  verimli  su  armatürleri  ve  rezervuarlar  kullanılarak  su  kullanımında  %25  tasarruf sağlanmıştır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

•    Binadaki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen uluslararası devreye alma ve test (Commissioning) prosedürlerine uygun olarak denetlenecektir. Gerek montaj gerek kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenen sistemler bu sayede hem arzu edilen performans ve konfor seviyesini sağlayacak, hem de gereksiz enerji tüketimini ve dolayısıyla operasyonel maliyeti en aza indirecektir.

•    Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verilmiştir.

Verimli aydınlatma armatürleri, yüksek izolasyon değerleri, verimli ısıtma, soğutma cihazları ile de Amerikan enerji verimliliği standardı (Ashrae 90.1) gereklilikleri ön planda tutulmuştur. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış bina sistemlerinin enerji sarfiyatları, yapılan bilgisayarlı enerji modellemesi sonucunda değerlendirilerek olası verimsizlikler daha tasarım aşamasında belirlenerek düzeltilmiş ve enerji verimliliğinde optimum çözümler sağlanmıştır. Bu sayede bina kullanıcılarının konforundan ödün verilmeden enerji tüketimleri en aza indirilecektir.

•      Binalardaki her türlü sistemin enerji sarfiyatları enerji analizörleri, kalorimetreler ve bunlara bağlı bina enerji takip sistemi vasıtasıyla gözlemlenecektir. Değişik sistemlerin enerji tüketimleri ayrı ayrı gözlemlenerek, işletme esnasında oluşabilecek sorunlar ve verimsizlikler anında tespit edilebilecektir

•    Proje  kapsamında  soğutma  sistemlerinde  OZON  tabakasına  zarar  vermeyen,  çevre  dostu soğutucu akışkanlar tercih edilmiştir.

MALZEME ve KAYNAKLAR

Binada kullanılan tüm inşaat malzemeleri sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanları tercih edilmiştir.

Proje kapsamında geri dönüşümlü içerik ve yerel malzeme kullanımına özen gösterilmiştir.

İÇ MEKAN KALİTESİ VE KULLANICI KONFORU

•    Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin değerlendirdiği ana öğelerdendir. Bu kapsamda binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları, (boya, astar, yapıştırıcı, macun v.s.) içeriğindeki VOC ( uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının uluslararası limitlere uygun olanlarından tercih edilmiştir.

•    Bina inşaatı sırasında kullanılan tüm malzemeler nemden, tozdan ve kirden korunmuş, binada tamamlanan kısımlar detaylı bir şekilde korunarak son kullanıcılara temiz ve sağlıklı bir ortam bırakılması sağlanmıştır.

•    Ayrıca  iç  mekan  termal  konfor  tasarımı  ASHRAE  55  standardına  uygun  olarak yapılmıştır. Isıtma ve aydınlatma sistemlerinde bireysel kontrole önem verilerek hem enerji tasarrufu hem de iç yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

•    Bina tasarımında günışığından en üst düzeyde faydalanılması esas alınmıştır. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması, hem de gün ışığının iç mekanlarda yaşayanların üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca bina cephe tasarımı yapılırken bina kullanıcılarının dış mekanları oturdukları yerden rahatlıkla görebilmelerine dikkat edilmiştir.

Sonuç olarak MANDARIN ORIENTAL BODRUM  projesi tasarımında ve inşaatında LEED GOLD kriterlerine uyum sağlayarak, yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkileri önleyecek, karbon emisyonlarını azaltacak, ayrıca kullanılan stratejiler ve sistemler sayesinde binanın operasyonu sırasında oluşacak işletim giderlerini azaltarak, operasyonel maliyetleri en aza indirecek şekilde tasarlanmış ve inşaa edilmiştir.